Numarataj Belgesi Nedir. Nereden Alınır

NumarataJ Belgesi Nedir, Nereden Alınır, Kim Tarafından İstenir?

Numarataj belgesi belediyeler tarafından hazırlanan Adres Numaranızı ve Adres Bilgilerinizi detaylı olarak gösteren karşılığında bir harç ödenerek alınan resmi bir belgedir. Yapı Kulanma izni alırken veya, işyeri açma ruhsatı için başvuru yaparken olmak üzere bir çok işlemde yine belediyenin kendisi bunu sizden istemektedir. Bu belgeleri genellikle yine bazı kamu kuruluşları istemektedir. Yahut Adres numarası sistemden çıkmayan yerlerin adres numaralarını öğrenmek için alınmaktadır.

Detaylı Olarak Numarataj Nedir ve Nasıl Alınır konularında Sizlere Işık tutabilecek Ankara Belediyesinin Çalışmasını Sunuyoruz.

1. Numarataj nedir?

Numarataj belgesi, belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokaklar ile bunlara cephesi bulunan yapılara adres tespiti yapılıp. Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumunu ve işlev açısından tanımlanmasını sağlamaktır.

2. Numarataj belgesi nerden nasıl alınır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Numarataj Şube Müdürlüğünden alınmaktadır.
Numarataj Şube Müdürlüğü evrak servisinden temin edilebilecek matbu dilekçe ile numarataj servisine başvurulur. Bu dilekçede binanın bulunduğu il, ilçe, mahalle belirtilir. Varsa ada, parsel ve sokak ismi de belirtilir. Bağımsız bölümlerin mesken mi, işyeri mi olduğu yazılır. Eğer mesken veya işyeri daha önce numarataj harcı ödemedi ise bir defaya mahsus harc alınır. Numarataj harcı bedeli Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılır.

3. Numarataj belgesi almak icin istenen belgeler nelerdir?

1- Numarataj için başvuranın Kimlik Fotokopisi

2- Numarataj alınacak yapıya ait Tapu fotokopisi veya İskan belgesi – Yapı Ruhsatı

3- Şirket ise; Şirket Kaşesi veya imza sirküsü – yetki belgesi

4- Yeni Projeler için; Belediye Onaylı Mimari Proje

4. Keşif nedir? Hangi durumda yapılır? 

Numarataj Belgesi Almak için başvurulan yapının, Ulusal Adres Veri tabanında(UAVT) ve Numarataj Banko Sisteminde kaydının bulunmaması durumunda Numarataj Şube Müdürlüğünde görevli keşif memurlarımızca yapının yerinde tesbit edilip sisteme kaydedilmesi işlemidir.

5. Numarataj harçları bedeli ne kadar? Neye istinaden alınıyor?

Numarataj belgeleri için her belediyenin kendi Meclisinin kararları doğrultusunda aldıkları harçlar vardır. Bunlar genellikle 30 TL ile 100 TL arasında değişmektedir.

6. Numarataj için başvuruyu tapu sahibi mi yapmak zorundadır?


Tapu Sahibi, Kira Kontratı Getirmesi Şartı ile Kiracı, Üçüncü Şahıslar  için vekaletname bulundurma zorunluluğu vardır.

7. Numarataj harçları nasıl ve nereye ödenmektedir?


Numarataj istenen yapının harç bedeli belirlenip  Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine makbuz karşılığı yatırılır.

8. Adres tesbit yazıları ve numarataj belgeleri nerelerde kullanılır?

EGO,ASKİ,BAŞKENT ELEKTİRİK,MALİYE BAKANLIĞI,NUFUS MÜD. vb. gibi tüm resmi kurum ve kuruluşlara verilmek üzere oluşturulur.

9. Numarataj belgesinin tapu ile ilgisi var mıdır? Alınan belge kişiyi hak sahibi yapar mı?

Numarataj Belgesi Adres Tesbiti için gereklidir ve kişiyi hak sahibi yapmaz.

10. Ulusal adres veri tabanında görünmeyen adreslere kayıt yaptırmak isteyenler nereye başvurur?
Numarataj Şube Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunur.

11. İş yerlerine taksimli numara aldıktan sonra tapudaki bağımsız bölümlerde değişiklik yapılması gerekir mi?
Bağımsız bölümlere numara verilip Ulusal Adres Veri Tabanı Sisteminde açılması gerekmektedir.

12. Kentsel dönüşüm bölgeleri için numarataj belgesi nasıl alınır?
İlçe Belediyelerden Resmi Yazı  ile Numarataj Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

13. Kentsel dönüşüm bölgeleri için: Numarataj belgesi almak  hak sahibi olmak mıdır?
Numarataj Belgesi hak sahibi yapmaz. Adres belirlenmesinde kullanılır.

14. Yan komşumun numarası sistemde görünürken benim numaram neden görünmüyor?
Daha öncesinde Numarataj Belgesi için başvuruda bulunulmuş ve  sisteme numarası işlenmiştir.

15. Yıllardır işlemlerimi numarataj harcı yatırmadığım halde nasıl yaptım?
İlgili kurumlar daha önce vatandaş beyanını esas aldıklarından dolayı yaşanan hatalı adres bildirimlerini ortadan kaldırmak için Numarataj Belgesiyle  işlem yapılmaktadır.

16. Cadde ve sokak isimleri nasıl verilir ve neye göre değiştirilir?
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İsimlendirme Komisyonunca belirlenir. Belediye Meclisinde karar alınır ve Valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer.

17. Küme evler ve serpmeler ne demektir?
Cadde Sokak Yapılanması olmayan imarsız bölgelerdeki yapılaşma şeklidir.

18. Ulusal adres veri tabanı sistemine girilerek güncellenen adres bilgilerinden  diğer kurumlar nasıl faydalanır?
Erişim Yetkisi, İlgili birimlerin yazılı talebi üzerine sadece kendi sorumluluk alanındaki adreslere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel  Müdürlüğü tarafından belirlenen ikili anlaşmalar (protokoller) çerçevesinde geliştirilen yetki tanımlaması ile erişilebilir. Yapılan değişikliklere Sistem yoğunluğuna göre gün içinde yada ertesi gün erişilebilir.