Category Archives: adresno

Adres Bulma Programı

T.C Kimlik numaranız ile 18 yaşını geçmiş türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına ait adres bilgilerinize ulaşmanızı sağlayan Tc Numarası ile adres...

ULUSAL ADRES NUMARASI NEDİR?

ULUSAL ADRES NUMARASI NEDİR? 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre...

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç                                                                                                                   MADDE 1 – (1) Bu...

Adres No Neden Kullanılır

Adres No Neden Kullanılır ?  Adres Numarası uzun adresleri özellikle resmi kurum ve kuruluşlarda kısaltmak için kullanılan yeni bir...

Adres Kodu nedir?

Adres Kodu nedir? Adres kodu ülke sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır. 1 Mart 2013’den...

Adres No Adres No Sorgulama Adres Kodu